Publications

Latvian press

No ūdens dzīlēm līdz pat debesīm. Ieva Murāne - Grantiņa

Vizuālo mākslau žurnāls "Studija", Nr 110

2016. g. oktobris / novembris

Viņa ir perfektais Gulbis. G. Puisāne

''Neatkarīgā rīta avīze''

March 10, 2009

Laimīgā ragana. G. Kalendra

''Mākslaplus''

february/march, 2009

Ziemeļu gaisma gleznās. K. Matīsa

''Neatkarīgā rīta avīze''

November 6, 2006

Trīs salas vienā jūrā. K. Matīsa

''Izklaides ceļvedis Atpūta''

November 19–25, 2004

Ziemeļu gaismas burvība. D. Vizule

''Rīgas Balss''

November 10, 2006

Sajūtu materializācija. D. Rudzāte

''Dienas Izklaide''

November 19, 2004

Mākslas Mūsdienu Bābele. S. Pelše

Vizuālās mākslas projekts Bābeles tornis Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, 5. – 21. VIII ''Diena''

August 20, 2003

Gleznotāji — trīsdesmitgandieki kopīgā izstādē Krēslas zona. I. Šteimane

''Neatkarīgā rīta avīze''

August 25, 2003

Madaras Gulbis glezniecības un dzīves lomas. I. Zveja

''Neatkarīgās rīta avīzes pielikums MĒS''

August 25, 2003

No sestdienas līdz sestdienai. K. Matīsa

''Neatkarīgās rīta avīzes pielikums MĒS''

April 5, 2003

Bērni zina, ko grib. D. Vizule

''Rīgas Balss''

February 21, 2003

Madara savā ainavā. I. Rupenheite

''Dienas Izklaide''

November 23, 2001

Manī mājo neatkarības gars Jūtu, ka manā dzīvē daudz kas mainās. I. Kārkliņa

''Sieviete''

November, 2000

Vienas jūras divi krasti. Atmiņas par Zviedriju un vikingu zīmējumi. M. Kanča

„Jaunā avīze”

May 11, 2000

Jūra mākslinieces sajūtās. D. Vizule

„Rīgas Balss”

May 10, 2000

Pateiktais līdzās izstāžu darbiem. I. Andersone

„Stars”

September 6,1997

Pieci jaunie meklē sākotni. G. Vucina

„Dienas Bizness”

May 22, 1997

Dziļas akas ar aukstu ūdeni jeb Madaras Gulbes telpiskās dimensijas. A. Vanaga

„Sieviete”

April, 1997

Madara Gulbis kalnos un klajumos. K. Matīsa

„Mākslas Aizkulises”

May 4, 1996

Atraisīts gulbja peldējums. I. Lagzdiņa

„Elpa”

March 31, 1995

Энергичные люди, Е. Викулина

„Бизнес & Балтия”

March 26, 1997

Dzimšanas dienas dāvana draugiem. K. Matīsa

„Mākslas Aizkulises”

March 25, 1995

Es gleznoju savu dzīvi. R. Strautiņš

„Neatkarīgā cīņa”

March 22, 1995