Gaišs

Glezniecības projekts „GAIŠS (AIZ POLĀRĀ LOKA)” 2005/2006
Gleznu izstāde „Gaišs” A. Sūnas mākslas galerija, Rīga 2006. g.

Gaisma, gaismas stari, gaismas ātrums, gaismas viļņi. Šie fizikālie jēdzieni ir tie, ko es varu pateikt par tēmu GAISMA. Arī tas, ko redzu, kas nodrošina garīgo un emocionālo komfortu — dienasgaisma.

Gaisma tiek apzināta, un novērtēta tumsas kontekstā — ēna ir redzama tad, kad ir gaisma. Tā rada ritmu, cikliskumu — diennaktis, gaismēnas.

Gaismas, atmosfēras vieliskums, taustāmība. Tas, kas ir starp mums. Kāds tas vai tā ir? Vai mēs to veidojam — emocionāli, fiziski, nejauši? Vai tas un tā ir patstāvīga, neatkarīga? Trešais starp mums?

Gaismas attiecības. Ar telpu, ar krāsu. Un šīs dažādās attiecības dažādās vietās. Ziemeļi. Dienvidi. Dienas sākums, dienas beigas. It kā viens un tas pats jēdziens vai matērija, bet šīs dažādās gaismas! Gaismas mainīgā daba.

Daudz ir teikts un pētīts par „šo gaismu”. Mana interese ir līdzīga, gleznotājas interese. Tāpēc 2005 gada augustā devos studēt gaismas dabu, lai to kā pamattēmu izvērstu gleznu izstādei (ZMP stipendija „Baltijas Sleipnirs”) Tas notika tā — iekāpu savā vecajā Fordā, tad kuģī un braucu pāri jūrai. Līdz Somijas ziemeļiem. Caur Karēliju, Lapzemi, pāri Ziemeļu polārajam lokam. Tas bija kā gaismas, atmosfēras vizuālās medības — Ziemeļblāzma — cita gaismas izpausme, Polārā diena — savādāka gaisma, savādākā daudzumā.

Brauciena laikā tapa gan skices gleznām, gan izstādes konceptuālais risinājums. Gleznot un domāt par gaismēnu, gaismas „dažādajiem ķermeņiem” ir nopietns darbs, tas prasa iedziļināšanos, koncentrēšanos. Jo tas vienkāršākais ir tas sarežģītākais.

Šobrīd turpinu iesākto — mana gleznieciskā interese ir saistīta ar redzamā, neredzamā pārnešanu gleznās. Attēlot telpu, gaismu, lietu un situāciju noskaņu tikai ar krāsu ir patiesi interesanti. Izstādē „Gaišs” ir eksponētas vairākas lielformāta gleznas kā emociju ainavas par gaismu un dažas neliela izmēra gleznas kā variācijas par „dažādo gaismu”. Šis ir gan radošs glezniecisks, gan man svarīgas tēmas filozofisks uzstādījums.

Gleznoju savā autortehnikā, izmantoju daudzkārtīgu lazēšanas, krāsu klāšanas, pludināšanas tehniku. Gleznas laukums, krāsa, līnija ir galvenie izteiksmes līdzekļi — sajūtas, vajadzīgās noskaņas izteicēji. Nosacītība tēlojumā, kā to paredz abstraktā glezniecība, skatītājam ļauj brīvi just un uztvert, pielietojot savu pārdzīvojumu pieredzi. Projektam saņēmu Latvijas KKF stipendiju radošam darbam.