Vienas jūras divi krasti

Glezniecības projekts „VIENAS JŪRAS DIVI KRASTI” 1999/2000
Gleznu izstāde „Jūra…un jūra” Agueli Galleri, Stokholma, Zviedrija 1999. g. Gleznu izstāde „Jūra…jūtas” A. Sūnas mākslas galerija, Rīga, Latvija. 2000. g.

Glezniecības projekta koncepcija — skatījums uz vienu un to pašu notikumu, jēdzienu, ideju utt. no dažādiem skatu punktiem. Šajā gadījumā skatījums uz jūru no Latvijas un Zviedrijas krasta puses. Gleznās attēlojot ne tikai ainavisko un strukturālo dažādību, bet arī esošo emocionālo un garīgo atšķirību. Jūra ne tikai kā ainava, — vairāk kā vieta un fons emociju un filozofiskās telpas meklēšanai. Un tomēr — jūra, ūdens, plašums, ainava.

Projekts sastāvēja no radošiem braucieniem ar personisko auto gar Baltijas jūras krastu Latvijā un Zviedrijā, vērojot, sajūtot, salīdzinot, fiksējot redzēto skicēs un fotogrāfijās. (ZMP stipendija „Baltijas Sleipnirs”). Vēlāk gleznojot darbnīcā lielizmēra eļļas gleznas.

Projekta rezultāts — gleznu izstādes Latvijā un Zviedrijā (Latvijas KKF radošās stipendijas).