Publikācijas

Latvijas prese

No ūdens dzīlēm līdz pat debesīm. Ieva Murāne - Grantiņa

Vizuālo mākslau žurnāls "Studija", Nr 110

2016. g. oktobris / novembris

Viņa ir perfektais Gulbis. G. Puisāne

''Neatkarīgā rīta avīze''

2009. g. 10. marts

Laimīgā ragana. G. Kalendra

''Mākslaplus''

2009. g. februāris / marts

Ziemeļu gaisma gleznās. K. Matīsa

''Neatkarīgā rīta avīze''

2006. g. 6. novembris

Trīs salas vienā jūrā. K. Matīsa

''Izklaides ceļvedis Atpūta''

2004. g. 19 — 25. novembris

Ziemeļu gaismas burvība. D. Vizule

''Rīgas Balss''

2006. g. 10. novembris

Sajūtu materializācija. D. Rudzāte

''Dienas Izklaide''

2004. g. 19. novembris

Mākslas Mūsdienu Bābele. S. Pelše

Vizuālās mākslas projekts Bābeles tornis Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs, 5. – 21. VIII ''Diena''

2003. g. 20. augusts

Gleznotāji — trīsdesmitgandieki kopīgā izstādē Krēslas zona. I. Šteimane

''Neatkarīgā rīta avīze''

2003. g. 25. augusts

Madaras Gulbis glezniecības un dzīves lomas. I. Zveja

''Neatkarīgās rīta avīzes pielikums MĒS''

2003. g. 25. augusts

No sestdienas līdz sestdienai. K. Matīsa

''Neatkarīgās rīta avīzes pielikums MĒS''

2003. g. 5. aprīlis

Bērni zina, ko grib. D. Vizule

''Rīgas Balss''

2003. g. 21. februāris

Madara savā ainavā. I. Rupenheite

''Dienas Izklaide''

2001. g. 23. novembris

Manī mājo neatkarības gars Jūtu, ka manā dzīvē daudz kas mainās. I. Kārkliņa

''Sieviete''

2000. g. novembris

Vienas jūras divi krasti. Atmiņas par Zviedriju un vikingu zīmējumi. M. Kanča

„Jaunā avīze”

2000. g. 11. maijs

Jūra mākslinieces sajūtās. D. Vizule

„Rīgas Balss”

2000. g. 10. maijs

Pateiktais līdzās izstāžu darbiem. I. Andersone

„Stars”

1997. g. 6. septembris

Pieci jaunie meklē sākotni. G. Vucina

„Dienas Bizness”

1997. g. 22. maijs

Dziļas akas ar aukstu ūdeni jeb Madaras Gulbes telpiskās dimensijas. A. Vanaga

„Sieviete”

1997. g. aprīlis

Madara Gulbis kalnos un klajumos. K. Matīsa

„Mākslas Aizkulises”

1996. g. 4. maijs

Atraisīts gulbja peldējums. I. Lagzdiņa

„Elpa”

1995. g. 31. marts

Энергичные люди, Е. Викулина

„Бизнес & Балтия”

1997. g. 26, marts

Dzimšanas dienas dāvana draugiem. K. Matīsa

„Mākslas Aizkulises”

1995. g. 25. marts

Es gleznoju savu dzīvi. R. Strautiņš

„Neatkarīgā cīņa”

1995. g. 22. marts